Aćim 1879 - 1921, Mirko 1920 - 1921, Jovana 1880 - 1976

Предња страна споменика:

 ОВЂЕ ПОЧИВА 

АЋИМ ДАБОВИЋ

РО 25 АПР. 1879

У ТУЛИ ЗУПЦИ

ТРЕБИЊ ХЕРЦ.

УМ. 13 ЈУЛ. 1921

 ОВИ СПОМЕН

ПОДИ. ЊЕГОВА

СУПРУГА. ЂЕЦОМ

        ---------

  ОВЂЕ ПОЧИВА 

МИРКО ДАБОВИЋ

РО. 25 НОВ. 1920

УМ. 25 МАР. 1921

 


Bočna leva strana spomenika:

 

   JOVANA

 DABOVICH

 JAN. 7 1880

 OCT. 7 1976