1879 - 1922

      ОВЂЕ ПОЧИВА

УРОШ. ЗЕРДО РОЂЕН

НА 28, ЈУНА        1879

СЕЛО ПОЉИЦЕ

ТРЕБИЊЕ, ХЕРЦЕГОВИНА

ПРЕСТАВИЈОСЕ. НА 17

СЕПТЕМБРА         1922

БИЈОЈЕ, ЧЛАН, С.Д.Д.

ОСТРОГ БР. 15 С. С. С.

СРБАДИЈА

ЂАКСОН           КАЛИФ