1889 - 1929 

 ОВЂЕНА ПОЧИЈЕВА

МИЛО П. ЈОВИЧИЋ

  РОЂЕН У ПЛЕМЕ

    БРАИЋИ БОКА

КОТОРСКА ГОДИНЕ

1889 А. УМАРО 1929. У.

   САН ФРАНЦИСКО

      КАЛИФ ОВАЈ

СПОМЕНИК ПОДИЖЕ

      ЊЕГОВ БРАТ

 МАРКО П. ЈОВИЧИЋ