Florence 1889 - 1972, John 1869 - 1943, Chris 1916 - 1936

             1889 - 1972                                                                      ОВЂЕ ПОЧИВА                          ОВЂЕ ПОЧИВА

ЦВИЈЕТА ВУКОВИЋ, РОЂ.                                                ГОЈО ВУКОВИЋ, РОЂЕН           ПОКОЈНИ КРСТО СИН

 ВУКОВИЋ, У УБЛИ, БОКА                                                    23 ЈАНУВАРА 1869. Г.                   ГОЈА И ЦВИЈЕТА

КОТОРСКА, ЈУГОСЛАВИЈА                                                У БОКИ КОТОРСКОЈ                   ВУКОВИЋ, РОЂЕН 21

   ОД ПОК. РОДИТЕЉА                                                           ЈУГОСЛАВИЈА                          СЕПТЕМБРА 1916. Г.

   ТОДОРА И ЈЕКИЦЕ.                                                       ПРЕСЕЛИЈОСЕ ДАНА 9                  У АМАДОР КАЛИФ.

ДОШЛА У АМЕРИКУ 1913                                                   ЈУНА 1943. Г. ОВАЈ                            ПРЕМИНУ

ГОД. А ПРЕСЕЛИЛА СЕ                                                      СПОМЕНИК ПОДИЖЕ                         ДАНА 24

У ВЈЕЧНОСТ 14 ОКТОБРА                                                  СУПРУГА И МАЈКА                           ДЕЦЕМБРА

1972 ГОД. У СТОКТОНУ.                                                   ЦВИЈЕТА ВУКОВИЋ, И                         1936. Г.

    САХРАЊЕНА 20                                                              ФАМИЉА, ВЈЕЧНА ИМ                      САХРАЊЕН

ОКТОБРА 1972 ГОД.                                                            ПАМЈАТ И БЛАЖЕНИ                     30 ИСТОГ. МЈ

ЛАКА ЈОЈ ЗЕМЉА!                                                                        ПОКОЈ

ЗАХВАЛНА ДЕЦА!

 

                                                                                  VUKOVICH

                                                                                                   FLORENCE

                                                                                                   1889 - 1972

                                                                           JOHN                CHRIS

                                                                      1869 - 1943          1916 - 1936