1889 - 1940

    ОВЂЕ ПОЧИВА ПОК.

ВИДАК Ј. МИЛУТИНОВИЋ

РОЂ. 18 ФЕБР. 1889. Г. А

    УМРО НА 28 МАР.

1940. Г. БИЈО ЈЕ ЧЛАН

С. Д. Д. ОСТРОГ БР. 144

  С. И. С. ВЈЕЧНА МУ 

ПАМЈАТ И БЛАЖЕНИ 

         ПОКОЈ