Velimir 1928 - 1929, Savo L. 1885 - 1948, Bosiljka 1902 - 1976

 

              ОВЂЕ ПОЧИВА                                          САВА Л. ВУКОВИЋ                                                         ОВЂЕ ПОЧИВА

  ПОК. ВЕЛИМИР С. ВУКОВИЋ                        РО. 1885 ГОДИНЕ 22 ЈАНУАР                                              БОСИЉКА

РОЂЕЈЕ У ЂАКСОНУ 9. 1928 ГОД.                 НЕВЕСИЊЕ ХЕРЦЕГОВИНА                                 САВЕ ВУКОВИЋ - ПАВЛОВИЋ

ПРЕСЕЛИЈСЕ У. ВЈЧНОС. МАЈА                               ЈУГОСЛВИЈА                                                    РОЂЕНА 6 АВГУСТА 1902

            16. 1929 ГОД.                                         ПРЕМИНУВО 31 ОКТОМБРА                                      УБЛЕ БОКА КОТОРСКА

                                                                            1948 ГОДИНЕ ЂАКСОН КАЛ                                     ПРЕМИНУЛА 22 ФЕБ 1976

                                                                             ОВАЈ НАСЛОВ ПРИРЕЂУЈЕ                           BORN AUG 6 1902          DIED FEB 22 1902

                                                                                 ЊЕГОВА ФАМИЛИЈА                              UBLE BOKA YUGOSLAVIA         JACKSON