1882 - 1918 

  ОВЂЕ ПОЧИВА

ГАШО ИВАКОВИЋ

РОЂ. 15 ЈУН. 1882

У ХЕРЦЕГОВИНИ

УМР. 29 АГУ. 1918

 ОВАЈ СПОМЕН 

ПОДИЖЕ ЊЕГОВА

СУПРУГА СТАНЕ