Božidar Purić

Dr Božidar Purić rođen je 19. februara 1891. godine u Beogradu, Kraljevina Srbija, a umro 28. oktobra 1977. godine, u Čikagu, Ilinois, Sjedinjene Američke Države.

Bio je srpski i jugoslovenski političar i diplomata, kao i predsednik Ministarskog saveta (vlade) i ministar inostranih dela Kraljevine Jugoslavije od 10. avgusta 1943. do 1. juna 1944. godine, u Londonu tokom Drugog svetskog rata.

Sahranjen je na groblju manastira Svetog Save u Libertivilu, Ilinois.